Sen Görünmek İstersin, O Saklar…

 

12.01 – 04.02 | BAS 24’ |

Açılış: 18.00

Zeynep Merve Çiçek’in 6. kişisel sergisi “Sen Görünmek İstersin, O Saklar…” 12 Ocak 2024’te Belm’art Space’te açılıyor.

Sanatçının “Görünmek” ve “Saklanmak” kavramlarını irdelediği, bireyin; kendini toplumda açığa çıkarma ve iç dünyasını kendi özelinde gizleme meselelerini görsel, yazı ve dikiş birlikteliği ile ifade ettiği eserleri izleyiciye sunuluyor.

Zeynep Merve Çiçek’in bu sergisinin adı bize bir meseleyi daha açık ediyor: “Sen” ve “O”… Görünmek isteyen ve görünmesine engel olan “o” varlık…

“Görünmek” ve “saklanmak”… Zıtlıklar ve çelişkilerle dolu günümüz şehirli insanının yaşantısını, ihtiyaçlarını bu iki karşıt kutupta çok rahat açıklayabilirsiniz. Çünkü insan görünür olmayı isterken saklanır da aynı zamanda. Tanınsın bilinsin ister ama her şeyiyle değil. Varlığını ispat ile güvende olma ihtiyacı çoğunlukla yan yanadır.

Zeynep Merve Çiçek’in yapıtlarında da bir oksimoron varlık olarak insan vardır. Çiçek’e göre görünmek ve saklanmak, bireylerin sosyal çevreleriyle etkileşimde bulunurken denge kurmalarına yardımcı olan karmaşık bir dinamik içerir. Yapılabilenlerin en üst sınırıyla ortaya çıkmak, görünmek istenirken, kimi zaman içsel yaşantı ile saklanabilmek bir lüks haline gelir. Üstelik görünmek de saklanmak da bazen bireyin kendi inisiyatifinde değildir. “Görünmek için başkasının bireyi göstermesi gerekir” der Çiçek. “Birey kendi kendine ortaya çıkamaz, tam tersi saklanmak istediğinde de kimse peşini bırakmaz.”
(Zuhal Baysar’ın yazdığı sergi metninden)

“Sen Görünmek İstersin, O Saklar…” 12 Ocak – 04 Şubat 2024 tarihleri arasında Salıdan Pazara 12.00 – 19.00 saatlerinde Belm’art Space’te görülebilir.